Dôležitá informácia
Všimli ste si, že niekedy nestihneme včas vytvoriť novú grafiku na našich stránkach, čím sa ...
Viac
Výrok na zamyslenie
„Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas."„Nechoď von, do seba sa ...
Viac
Facebook
Dotkni sa neba 2012
Banská Bystrica Dotkni sa neba
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazin Za Obzorem 2

Knižnica kníh, DVD - ZDARMA

Otvorené pre verejnosť každú sobotu od 12:30 do 13:00 hod.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov. Výpožičná doba je 1 mesiac.

Kontakt:
Spoločenské centrum CASD
Sokolská 10
Zvolen

0903 496 468, dpauleova@gmail.com
0915 255 029, annapoliakova123@gmail.com

Zoznam niektorých kníh a DVD si môžete pozrieť na obrázkoch alebo v katalógu vo formáte PDF