Dôležitá informácia
Všimli ste si, že niekedy nestihneme včas vytvoriť novú grafiku na našich stránkach, čím sa ...
Viac
Výrok na zamyslenie
„Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas."„Nechoď von, do seba sa ...
Viac
Facebook
Dotkni sa neba 2012
Banská Bystrica Dotkni sa neba
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazin Za Obzorem 2

Dotkni sa neba a Spoločenské centrum Zvolen

O čo ide?

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa tento projekt volá Dotkni sa neba.

Kto je za tým?

Projekt „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje spolok Maranatha a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Spolok Maranatha oslovilo mladých ľudí z ďalších organizácií (Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje s deťmi a mládežou, Život a zdravie, ADRA - organizácia pre pomoc a rozvoj) a pozval ich k dobrovoľníckej službe pre ľudí v meste. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí vám doručia do schránky pozvánky, iní vám prinesú knihu z bezplatnej knižnice, ďalší pripravia pre vás prednášky a zaujímavé aktivity.

Projekt Dotkni sa neba sa realizuje v týchto mestách:

V Českej republike sa tento projekt realizuje pod názvom Žít naplno: